↑ Powrót do Nasze zawody

Debiut ZPK Ochla

WP_20141028_007

Debiut ZPK Ochla

 

Regulamin

 1. Miejsce i termin: Zielona Góra 15.11.2014
 2. Organizator: HKS Azymut Mochy i Rajd Konwalii TEAM
 3. Forma zawodów: zawody jednodniowe, start masowy, formuła scorelauf

(dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych)

 1. Trasa: ok. 10km, 24 punkty kontrolne, limit czasu 2h
 2. Uczestnictwo: start bez podziału na kategorie, zawody treningowe
 3. Centrum zawodów: Internat ul. Botaniczna 60 w Zielonej Górze
  (biuro czynne w godz. 10.00-11:00)
 4. Start –11.00
 5. Mapa: „OW Ochla”, nowa mapa; aktualność 2014; skala 1:10000 e – 2,5m
 6. Zgłoszenia w terminie do 14 listopada na adres rajdkonwalii@gmail.com
 7. Wpisowe 10 zł od jednej osoby. Płatność w biurze zawodów.
 8. Inne informacje:

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

– start z użyciem papierowych kart startowych

– istnieje możliwość wystartowania w grupie z instruktorem, chęć takiego startu
należy zaznaczyć w zgłoszeniu