«

»

wrz 01

Azymut na wojsko

Tło do wydarzenia Azymut na Wojsko

„Azymut na wojsko” to projekt, który po raz drugi realizowany jest przez klub HKS Azymut Mochy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt realizowany jest w szkołach ponadpodstawowych na terenie woj. wielkopolskiego i lubuskiego, w których funkcjonują klasy mundurowe od 1 września do 31 października 2022r. . W każdej ze szkół przeprowadzone zostanie szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu biegu na orientację oraz wewnątrzszkolne zawody w indywidualnym biegu na orientację. Całość projektu zakończona zostanie przeprowadzeniem międzyszkolnych zawodów w BnO z klasyfikacją indywidualną oraz drużynową.
Cele projektu:
– przeszkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu biegu na orientację uczniów klas mundurowych szkół ponadpodstawowych;
– promocja zdrowego trybu życia;
– rozwijanie przez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
– nabycie umiejętności nawigacji z wykorzystaniem mapy i kompasu;
– podniesienie aktywności fizycznej młodzieży uczestniczącej w projekcie;
– rozwój intelektualny uczestników projektu;
– popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej;
– rozwijanie przydatnych umiejętności niezbędnych w służbie wojskowej